• ถาม : ทำไมถึงต้องใช้รถสไลด์ ในการเคลื่อนย้ายรถ ?

การใช้รถสไลด์ซึ่งเป็นรถ 6 ล้อ จะเป็นการบรรทุกรถของลูกค้าขึ้นไป ดังนั้น รถลูกค้าจะไม่เสียหายเพิ่มเติม เช่น กันชนเป็นรอย และ  โดยเฉพาะรถ 4 wheel ต้องใช้เป็นรถสไลด์ เท่านั้น เพราะถ้าหากใช้ระบบลากจูง จะทำให้เกียร์มีปัญหาได้ในระยะยาว
 ส่วนเรื่องราคานั้น ไม่แตกต่างกันมากครับ


    • ขั้นตอนการเคลื่อนย้าย